Δεν έχετε επιλέξει προϊόντα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις25 εκ. x 28 εκ. x 17
Κωδικόςσ14/73
 30 08 00

Δηλώστε ενδιαφέρον!