Δεν έχετε επιλέξει προϊόντα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις14 εκ. x 09 εκ. x 09 εκ.
Κωδικόςσ14/23
 30 02 30

Δηλώστε ενδιαφέρον!