Δεν έχετε επιλέξει προϊόντα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις08 εκ. x 19 εκ. x 09 εκ.
Κωδικόςσ14/39Π
 30 02 50

Δηλώστε ενδιαφέρον!