Δεν έχετε επιλέξει προϊόντα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις24 εκ. x 30 εκ. x 16 εκ.
Κωδικόςσ14/42
 30 06 50

Δηλώστε ενδιαφέρον!