Δεν έχετε επιλέξει προϊόντα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις14 εκ. x 15 εκ. x 11 εκ.
Κωδικόςσ14/72Π
 30 03 10

Δηλώστε ενδιαφέρον!