Δεν έχετε επιλέξει προϊόντα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις16 εκ. x 15 εκ. x 08 εκ.
Κωδικόςσ13/Φ4
 30 08 50

Δηλώστε ενδιαφέρον!