Δεν έχετε επιλέξει προϊόντα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις13 εκ. x 17 εκ. x 08εκ.
Κωδικόςσ14/16
 30 02 20

Δηλώστε ενδιαφέρον!