Δεν έχετε επιλέξει προϊόντα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις24,50 εκ. x 19 εκ., 19 εκ. x 15 εκ., 14 εκ. x 11 εκ.
Κωδικόςσ8/Α4
 30 17 00

Δηλώστε ενδιαφέρον!