Δεν έχετε επιλέξει προϊόντα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις25,50*25,50*16,50, 23*23*14,50, 19,50*19,50*12,50, 16*16*10,50
Κωδικόςσ12/Α7, σ12/Β7, σ12/Γ7, σ12/Δ7
 30 12 00, 30 08 50, 30 06 50, 30 05 00

Δηλώστε ενδιαφέρον!